Delib N° 115-Autorisation de signature de la CUS SEMSAMAR